Foto: David Lagerlöf

Foto: David Lagerlöf

 

Evelina håller i många uppskattade workshops och föreläsningar inom ämnet musik och hälsa.

Har du en gång varit på Evelinas workshops vill du komma tillbaka. Med närvaro, charm och dynamik skapar hon en plattform för människor att växa och stärka sin teamkänsla och sammanhållningen inom organisationen.

Evelina inspirerar och arbetar interaktivt som föreläsare och med hennes starka energi lyckas hon gång på gång få deltagarna att känna sig delaktiga och inkluderade. Med en förmåga att se både individen och gruppen skapar hon en unik upplevelse anpassad efter gruppens behov.

Varje grupp har sina utmaningar och styrkor som Evelina pricksäkert fångar upp och arbetar med på ett avväpnande, lekfullt och humoristiskt sätt under täckmanteln musik. Att känna att man är i ett tryggt rum gör att det blir lättare att lösa upp eventuella knutar, minska friktion och läckage av energi, vilket i sin tur leder till att gruppen kan använda och utnyttja sin fulla kapacitet. Med en fin balans mellan det lekfulla och allvarliga får deltagaren chansen att gå bortom gamla invanda tankemönster och utanför sin comfort-zone vilket gör det möjligt att se nya möjligheter.

Resultatet blir ofta att deltagaren går hem och känner sig stärkt, upplyft, och med en-”Jag klarar vad som helst-känsla”.

Evelina arbetar framförallt med verktygen: rösten, musik, rytmik, kroppsövningar, andningsövningar, avslappning, humor och samtal.

De senaste tio åren har Evelina hjälpt, inspirerat och lyft företag och organisationer som; Spotify, Ica, Coca Cola, ledningsgrupper, personalgrupper och skolor.

Evelina går att boka som föreläsare via hemsidan.

Evelina samarbetar även med Talking Minds, ett av Sveriges ledande talarföreningar.